Følgende bedrifter forhandler produkter for oss.
Ønsker du å forhandle produkter ta kontakt med Kjell Ove på telefon 9179525
4
eller e-post: kjell.ove@solheimsimport.no 

BATTERISERVICE                                                
Altaveien 94
9512 Alta
Tlf: 78 44 08 20
Fax: 78 44 08 21
E-post: post@batteriservice.no 
Kontaktperson: Per Arne Johansen

GISUND MASKIN
Strandveien 65
9300 Finnsnes
Tlf: 77 84 17 01
Fax: 77 84 17 01
Kontaktperson: Fred Gunnar Anfinesen

EL-TEAM
Vesterålsgata 96
Tlf: 76 12 07 00
Fax: 76 12 07 02
E-post:
mads@elteam-sortland.no 
Kontaktperson: Mads Røkenes

TRESFJORD LANDBRUK OG FRITID
6391 Tresfjord
Tlf: 71 18 34 66
Fax: 71 18 34 90
E-post:
tresfjord-logf@xi.no 
Kontaktperson: Stein Inge Sylte

VEAN BIL- OG LANDBRUKSVERKSTED
6690 Aure
Tlf: 71 64 63 45
Fax: 71 64 64
91
E-post: oenbil@online.no
Kontaktperson: Odd Magne Vean 

Vitensskap Museet.
NTNU
7491 Trondheim
Tlf: 73 59 00 00
E-post: postmottak@adm.ntnu.no
Web: www.ntnu/vitenskapsmuseet.no