Brannstige - en alternativ rømningsvei ved brann

Utfellbar brannstige

Brannstigen er en alternativ rømningssvei ved brann. Denne stigen fremtrer som en list på veggen, og bare ved et enkelt håndgrep blir den omgjort til en sikker brannredningsstige.
 • Monteres inntil et vindu eller balkong
 • Testet og godkjent
 • Kan ikke klatres i av uvedkommende
 • Stigen er grundig testet med hensyn til vektbelastning og stabilitet
 • Stigen leveres med monteringsanvisning og syrefaste treskruer
 • Ferdig borede hull pr 90cm for feste i veggen
 • Kan leveres med utløser til flere etasjer
 • Stigen leveres i en lendge opptil 6,6m

Brannstigen er utviklet i samarbeid med Hydro Aluminium Profiler med hensyn til stabilitet og vekt-belastning.

Tekniske data, montering

 • Alu-brannstige blir levert i sjøvanns bestandig, natur eloksert aluminium
 • Brannstigen er utviklet i samarbeid med Hydro Aluminium Profiler med hensyn til stabilitet og vektbelastning
 • Stigen levers i lengder fra 1,5 m og oppover, og med 30 cm intervaller
 • Ved bygg på mer enn 2. etg. kan det påmonteres utløserstasjon for hver etasje
For at stigen skal være enkel å klarte ut i, bør den monteres fra toppen av vinduet. Ved rømning fra balkong bør stigen monteres 2 m over gulvnivå. Stigen bør avsluttes ca 70 cm over bakkenivå.

Utforing

Utforinger brukes der det er forskjell på veggtykkelse / overgang fra kledning til mur. Utforinger kan lages fra 1,5 cm og opp til 15 cm.

Fallsele

Enkel og sikker rømningssele. Hindrer fallulykker.

Håndtak

Håndtak blir ofte brukt sammen med utstigningstrinnet for å gjøre utstigningen lettere.

Shims

Skal ligge bak stigen for at det ikke skal legge seg fukt bak stigen. Shimsen kan også brukes for å utjevne en ujevn vegg. Shimsen er 3 mm tykk.

Utstigningstrinn

Brukes for å gjøre utgangen og tilgangen til stigen på en lettere måte. Utstigningstrinnet har mål 30 x 15 cm.

En kraftig fjær sørger for at stigevangene ikke spriker. På denne måten kommer det ingen uønskede gjenstander inn i stigen.