Alarm, overvåking, overspenningsvern - vi leverer komplette løsninger


Brannvarsling


Brannvarslingsteknologi som før var forbeholdt store industriforetak kan i dag tas i bruk av mindre bedrifter, landbruket, institusjoner og selv private.

ELOTEC har tilpasset systemene til ulike bransjer og bruksområder. I gjennomsnitt en rapport pr uke om en forhindret totalnedbrenning beviser at det gir resultater å legge et usynlig nett rundt verdiene.

Vi leverer brannvaarsling for gartnerier, boliger, leilighetsbygg, kirker, institusjoner, landbruk, industri og hoteller og barnehager.

Brannslukking

42% av alle boligbranner starter i elektriske utstyr og husets TVer er branntrussel nr.2 etter vaskemaskiner i hjemmet (Kilde Direktoratet for brann og El-sikkerhet)

Dette følger med TV-slukkeren:
 • 1 Stk Aerosol
 • 1 stk 42 mm hullsag
 • 1 stk superlim

Innbruddsikring

Det er blitt stadig viktigere å sikre sine verdier mot innbrudd - både i hjemmet og i bedriften. Vi øker utvalget innenfor innbruddsalarm, og tilbyr løsninger for alle behov. Vi har valgt å fokusere på moderne, trådløse systemer, men kan også tilby flere trådbundne løsninger.

Våre boligalarmer kombinerer enkelhet med avanserte funksjoner, for å tilby maksimal sikkerhet og fleksibilitet. Støtte for betjening og varsling via mobiltelefon kombinert med styringsfunksjoner for bl.a. lys og varme gir utallige bruksmuligheter.

For næringslivet tilbyr vi fremtidsrettet teknologi beregnet på å håndtere brann og dørstyring så vel som innbruddsalarm. Systemene er modulært oppbygd for enkel utvidelse.

Nødlys

Tilstrekkelig belysning og merking i en nødsituasjon kan være helt avgjørende for hvordan situasjonen utvikler seg. Mangel på lys ved nettutfall grunnet brann eller lignende kan føre til panikk, og forvanske evakuering og redningsarbeid. Antipanikkbelysning, ledelys i rømningsveier og god merking av utganger og slukke/redningsutstyr utgjør et enkelt og effektivt livreddende tiltak.

Nødlysarmatur, etterlysende skilt. Low location lighting.

 

Kameraovervåkning

"Kameraoveråking muliggjør observasjon og lagring av hendelser uten at fysisk tilstedeværelse er nødvendig.”

Kameraovervåking er ikke lenger forbeholdt banker og flyplasser. Utviklingen i samfunnet viser et økende behov for bedre vern av mennesker og verdier.

Moderne bygninger innen alle sektorer vokser i størrelse, blir stadig vanskeligere å overvåke samt betjenes av stadig færre personer. Kameraovervåkning er et kostnadseffektivt alternativ for å øke sikkerheten i og utenfor bygninger.

Vi har lagt vekt på utvikling av brukervennlige og høyteknologiske produkter tilpasset ulike bruksområder,med integrasjon mot andre sikkerhetssystemer.
Styrbare kamera  


Utendørs kamera

Innendørs kamera

Flyttbare system


Overspenningsvern

SuperPro10 er konstruert i Norge Av Pronic
Vernet har 8 eluttak og 2 teleuttak + 2 antenneuttak, og vil således dekke det meste av data/teleutstyr i hjemmet og på kontoret. SuperPro10 er det kraftigste og mest sikre kombivern på markedet. Tåler hele 10 kA utladninger både på el og telesiden.
Har jordfeilsperre som eliminerer at vernet lager jordfeil.
Kontroll lampe som viser om vernet er OK.
Kontroll lampe som viser om jord er tilkoblet eller om det har jordfeil på kursen.

Brukervennlig:
SuperPro10 er enkel å montere og bruke. Plugges i el- og telekontakten i veggen (jordet kontakt). Plugg deretter el- og teleutstyret i vernet. Sjekk kontroll lampen etter et tordenvær.
SuperPro10 er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner
 • Termobrytere hindrer overoppheting og brannfare
 • Galvanisk skille mot jord hindrer jordfeil
 • Automatbryter ved overbelastning eller kortslutning
 • Barnesikrede eluttak
 • Verner alt elektrisk- og elektronisk utstyr tilkoblet EL/TELE/ISDN/ADSL
 • Fjerner lynraskt farlige spenninger
 • Gir utstyret en stabil spenningstillførsel
 • Kan benyttes på alle typer elnett
Tilfredsstiller forskrifter og krav fra Eltilsynet, Nemco, Post og Teletilsynet, Telenor, samt forsikringsselskapene If-Storebrand, Gjensidige og Vesta.